DUCKPLUS RESTAURANT

MENU SHOOTING
CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án chụp cho nhà Hàng Vịt Duck Plus. Đây là một nhà hàng với phong cách Triều Châu đặc trưng. Lần chụp này, nhà hàng muốn hướng tới một phong cách mới và hiện đại, tối giản hơn thay vì phong cách Trung Hoa truyền thống.
Year2020
Hours8