FOODELI – PACKAGING PHOTOGRAPHY

CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án chụp ảnh bao bì cho các loại mỳ ăn liền mới của Foodeli.
Year2021
Hours8