Production Team

Food Stylist: Minh Hiền.
Photography & Retouching: Chimkudo Studio.
Địa điểm: Hà Nội.

Art Direction

Dự án chụp cho nhà Hàng Vịt Duck Plus. Đây là một nhà hàng với phong cách Triều Châu đặc trưng. Lần chụp này, nhà hàng muốn hướng tới một phong cách mới và hiện đại, tối giản hơn thay vì phong cách Trung Hoa truyền thống.