FOOD ART – TRIỂN LÃM ẨM THỰC PHÁP

CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án chụp các món ăn fine dining từ các nhà hàng, khách sạn lớn ở Hà Nội cho triển lãm Tinh Hoa Ẩm Thực Pháp – Một dự án từ ĐSQ Pháp tại Việt Nam.
Year2021
Hours8