Nước nắm Nam Ngư

CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án TVC cho nước mắm Nam Ngư.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.

 
 

;

Year2020
Hours48