TH TRUE MILK

LIFE-STYLE SHOOTING
CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án chụp sản phẩm mới ra mắt của nhãn hàng TH True Milk.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Photography Team: Chimkudo Studio.
[/vc_row]
Year2022
Hours12