FOOD ART – TET 2020

FOOD ART
CHI TIẾT DỰ ÁN

Concept food art lấy vẻ đẹp của nguyên liệu trong các món ăn ngày Tết làm trọng tâm. Thông thường, chúng ta quá chú ý tới food mà ít khi để tâm tới những thành phần tạo ra nó. Nguyên liệu về bản chất mang những vẻ đẹp mộc mạc nhất nhưng khi được sử  dụng một cách hợp lý, nó sẽ làm nền và giúp tôn vinh food một cách đầy nghệ thuật.

Production Team

Food Stylist: Minh Hiền.
Photography Team: Chimkudo Studio.

Year2020
Hours16