MAIAN BAKERS MOONCAKE 2020

FOOD ART
CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án Food Art cho bánh Trung Thu của Maian Bakers với nguyên liệu được phối cùng sản phẩm nhằm mang tới trải nghiệm mộc mạc và healthy, handmade cho những miếng bánh.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Photography Team: Chimkudo Studio.
Year2020
Hours10