SỮA CHUA HY LẠP

CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án giới thiệu sữa chua Hy Lạp.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Year2020
Hours48