SỮA CHUA TRÂN CHÂU HẠ LONG

VIRAL CLIPS
CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án giới thiệu sữa chua trân châu Hạ Long vị đậu đỏ mới.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Year2020
Hours48