PARADISO BAR

MENU
CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án chụp menu khai trương cho Paradiso Bar.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Photography Production: Chimkudo Studio.
Year2020
Hours12