SHERATON FOUR POINTS

MENU SHOOTING
CHI TIẾT DỰ ÁN
Dự án chụp menu mới cho khách sạn Sheraton Four Points lại Lạng Sơn với những tinh hoa ẩm thực fine dining kết hợp cùng sự biến tấu của ẩm thực bản địa đặc sắc.
Production Team
Food Stylist: Minh Hiền.
Photography Team: Chimkudo Studio.
Year2023
Hours9