Giới thiệu

Chào bạn,

Tôi là Nguyễn Minh Hiền – Food stylist hoạt động chính ở Hà Nội.

Đây là  portfolio, nơi lưu trữ những dự án food styling mà tôi đã tham dự gần đây. Hãy dạo một vòng và nếu bạn yêu thích, hãy drop me a message ở trang Liên Hệ.